Cestujeme do zahraničia s domácim miláčikom

03.06.2011 10:06

Ako cestovať s Vašim psíkom, mačičkou alebo fretkou do zahraničia.

Tieto podmienky sa vzťahujú na počet zvierat päť a menej, za podmienky, že tieto zvieratá počas pobytu v zahraničí nezmenia vlastníka alebo osobu zodpovednú za tieto zvieratá, ktorú vlastník zvierat poveril ich starostlivosťou.

Cestovanie so psom, mačkou alebo fretkou vrámci Európskej únie

       

        A. medzi členskými štátmi inými ako Malta, Írsko, Švédsko a Veľká Británia spĺňať nasledujúce požiadavky:

                1. musia byť nezameniteľne označené

                        a. zreteľne čitateľným tetovaním (akceptované do 3.júla 2011) alebo

                        b. transpondérom - mikročipom

                2. musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa preukazujúcim

                        a. platnú vakcináciu alebo revakcináciu proti besnote, v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny

                        b. ošetrenie proti vonkajším parazitom (prostriedkom účinným proti kliešťom) a/alebo ošetrenie proti

                            vnútorným parazitom (prostriedkom účinným proti Echinococcus granulosus), ktoré je rôznymi

                            členskými štátmi odlišne.

        B. do Malty, Írska, Švédska a Veľkej Británie spĺňať nasledujúce požiadavky (i v prípade tranzitu cez tieto krajiny):

                1. musia byť označené transpondérom - mikročipom

                2. musia byť sprevádzané pasom spoločneského zvieraťa preukazujúcim

                        a. platnú vakcináciu alebo revakcináciu proti besnote, v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny

                        b. titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 Ul/ml (serologický test musí byť vykonaný

                            v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého veterinárnym lekárom.)

 

                            Platné pre vstup na územie Malty: 

                            - odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovanie proti

                              besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra

                              na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Malty musí uplynúť najmenej 6 mesiacov po

                              preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase. 

 

                            Platné pre vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva:

                            - odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti

                              besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného

                              séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva musí uplynúť

                              najmenej 6 mesiacov po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase.

            

                            Platné pre vstup na územie Švédska:

                            - odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 120 dní po dátume očkovania proti

                              besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po preukázaní výsledku serologického 

                              testu zapísaného v pase je možné vstúpiť na územie Švédska bez ďalších lehôt.

 

                            Platné pre návrat na územie EU:

                            - odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote,

                              neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po vycestovaní do tretích krajín vstúpiť na územie 

                              EU bez ďalších lehôt, s výnimkou vstupu na územie Malty, Írska, Švédska a Spojeného Kráľovstva.

 

                        c. ošetrenie proti vonkajším parazitom (prostriedkom účinným proti kliešťom) a ošetrenie proti

                            vnútorným parazitom (prostriedkom účinným proti Echinococcus granulosus).

                        d. uplynutie doby karantenizácie pred vstupom na územie Malty, Írska, Švédska a Spojeného 

                            Kráľovstva (karantenizácia nemusí byť okrem Malty, Írska, Švédska a Spojeného Kráľovstva

                            vykonaná v špecializovaných zariadeniach)

 

Serologický test na titer neutralizačných protilátok proti besnote nie je potrebné vykonať opakovane, ak po teste je

zviera pravidelne revakcinované v intervaloch nepresahujúcich odporúčanie výrobcu vakcíny a o revakcinácii sú v pase 

vedené záznamy.

 

Cestovanie so psom, mačkou alebo fretkou mimo územia Európskej únie do štátou,

ktoré nie sú uvedené v zozname tretích krajín

 

Spoločenské zviera musí:

    1. byť označené mikročipom

    2. byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného povereným veterinárnym lekárom, preukazujúcim :

                a. platnú vakcináciu proti besnote v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny,

                b. výsledok testu na obsah neutralizačných látok proti besnote najmenej 0,5 Ul/ml (test musí byť vykonaný v

                    schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého najmenej 30 dní po vakcinácií proti besnote a

                    najdlhšie 3 mesiace pred návratom na územie EU),

                c. ošetrenie proti kliešťom a/alebo ošetrenie proti vnútorným parazitom (Echinococcus granulosus), ak

                    cieľovou krajinou alebo tranzitnou krajinou je členský štát vyžadujúci takéto ošetrenie.

 

Cestovanie do CHORVÁTSKA so spoločnenským zvieraťom

 

Chorvátsko uplatňuje pri vstupe spoločenských zvierat za účelom krátkodobého pobytu (dovolenka majiteľa) 

nasledujúce podmienky:

        - zviera musí mať platný cestovný pas

        - musí byť označené čipom alebo tetovaním,

        - musí byť správne zaočkované proti besnote.

U šteniat, ktoré sú očkované prvý krát (primovakcinácia) spravidla vo veku troch mesiacov, to znamená, že od dátumu

očkovania po vstup musí uplynúť doba minimálne šesť mesiacov a najviac dvanásť mesiacov.

U dospelých zvierat je horný limit platnosti revakcinácie 12 mesiacov pred vycestovaním.

Ošetrujúci veterinárny lekár zaznačí do pasu zvieraťa v sekcii IX. vyhlásenie o dobrom zdravotnom stave, ktoré

nesmie byť staršie ako tri dni pred vycestovaním.

Deň až dva pred cestou odporúčame zviera odčerviť a ošetriť prípravkom proti ektoparazitom, V Chorvátsku sa totiž

môžu vyskytovať parazitárne choroby viažuce sa k teplej klíme (dirofilarióza).

Následne je možné vstúpiť na územie Chorvátska cez všetky hraničné priechody.

Pred každou cestou do zahraničia Vám odporúčame v predstihu navštíviť ošetrujúceho veterinárneho lekára, aby Vás

oboznámil s legislatívnymi aj zdravotnými aspektami vašej cesty.

 

Cestovanie do SRBSKA so spoločenským zvieraťom

 

Pred cestou je potrebné získať veterinárne osvedčenie o priaznivom zdravotnom stave zvieraťa. Vystaví ho 

ošetrujúci veterinárny lekár v sekcii IX. pasu spoločenských zvierat. Samozrejmou požiadavkou je platné

očkovanie proti besnote. Na hraničnom priechode sa vykonáva inšpekčná prehliadka zvieraťa, za ktorú sa účtuje 

stanovený poplatok. Takisto odporúčame zviera preventívne odčerviť a ošetriť proti ektoparazitom.


 

Tabuľka dodatočných požiadaviek niektorých členských šťátov, ktoré tieto vyžadujú 

pre vstup na svoje územie -  poziadavky-clenskych-statov.pdf (118,4 kB)

 

 
 

zdroj: www.svssr.sk 

 

                            

                              

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   1. transpondérom - mikročipom

  1. musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa preukazujúcim

   1. platnú vakcináciu alebo revakcináciu proti besnote, v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny

   2. ošetrenie proti vonkajším parazitom (prostriedkom účinným proti kliešťom) a/alebo ošetrenie proti vnútorným parazitom (prostriedkom účinným proti Echinococcus granulosus), ktoré je rôznymi členskými štátmi odlišne.

 1. do Malty, Írska, Švédska a Veľkej Británie spĺňať nasledujúce požiadavky (i v prípade tranzitu cez tieto krajiny):

  1. musia byť označené transpondérom - mikročipom

  2. musia byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa preukazujúcim

   1. platnú vakcináciu alebo revakcináciu proti besnote, v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny

   2. titer neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml; sérologický test musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého veterinárnym lekárom.

Platné pre vstup na územie Malty: odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Malty musí uplynúť najmenej 6 mesiacov po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase.

Platné pre vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva: odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Od dátumu odberu vzorky krvného séra na laboratórne vyšetrenie po vstup na územie Írska a Spojeného Kráľovstva musí uplynúť najmenej 6 mesiacov po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase.


Platné pre vstup na územie Švédska: odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 120 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase je možné vstúpiť na územie Švédska bez ďalších lehôt.

Platné pre návrat na územie EU: odber vzorky povereným veterinárnym lekárom najskôr 30 dní po dátume očkovania proti besnote, neskôr počas platnosti očkovania proti besnote. Po preukázaní výsledku serologického testu zapísaného v pase je možné po vycestovaní do tretích krajín vstúpiť na územie EU bez ďalších lehôt, s výnimkou vstupu na územie Malty, Írska, Švédska a Spojeného Kráľovstva.

   1. ošetrenie proti vonkajším parazitom (prostriedkom účinným proti kliešťom) a ošetrenie proti vnútorným parazitom (prostriedkom účinným proti Echinococcus granulosus).
   2. uplynutie doby karantenizácie pred vstupom na územie Malty, Írska, Švédska a Spojeného Kráľovstva (karantenizácia nemusí byť okrem Malty, Írska, Švédska a Spojeného Kráľovstva vykonaná v špecializovaných zariadeniach)

Serologický test na titer neutralizačných protilátok proti besnote nie je potrebné vykonať opakovane, ak po teste je zviera pravidelne revakcinované v intervaloch nepresahujúcich odporúčanie výrobcu vakcíny a o revakcinácii sú v pase vedené záznamy.


Cestovanie so psom, mačkou alebo fretkou mimo územia Európskej únie do štátov, ktoré nie sú uvedené v zozname tretích krajín 

Spoločenské zviera musí : 
    1. byť označené mikročipom 
    2. byť sprevádzané pasom spoločenského zvieraťa vydaného povereným veterinárnym lekárom, preukazujúcim : 
         a) platnú vakcináciu proti besnote v súlade s odporúčaniami výrobcu vakcíny,  

         b) výsledok testu na obsah neutralizačných protilátok proti besnote najmenej 0,5 UI/ml (test              musí byť vykonaný v schválenom laboratóriu na vzorke krvného séra odobratého najmenej 30              dní po vakcinácii proti besnote a najdlhšie 3 mesiace pred návratom na územie EU),  c)              ošetrenie proti kliešťom a/alebo ošetrenie proti vnútorným parazitom (Echinococcus                          granulosus), ak cieľovou krajinou alebo tranzitnou krajinou je členský štát vyžadujúci takéto              ošetrenie.