Vakcinácia psov

07.06.2011 10:25

V naších podmienkach sa psy vakcinujú proti týmto infekčným ochoreniam:

    Základné:

  • besnota
  • psinka
  • parvoviróza
  • infekčná hepatitída
  • leptospiróza
  • infekčná tracheobronchitída

    Doplnkové:

  • infekčný kašeľ (psincový)
  • lymská borelióza
  • koronaviróza
  • tetanus

 

Besnota

Ide o veľmi nebezpečné ochorenie, pretože sa môžu nakaziť nielen domáce zvieratá, ale aj človek - po pokúsaní, alebo

poranení od infikovaného psa alebo mačky. Je to jediné očkovanie u nás povinné zo zákona a to u zvierat starších ako

3 mesiace s každoročnou revakcináciou.

 

Psinka

Vírusové ochorenie, ktoré sa môže prejaviť v rôznych formách: pľúcnej, gastrointestinálnej, neurologickej ako aj kožnej.

Obzvlášť náchylné sú šteniatka, avšak ochorieť možu aj staršie psi. Prejavuje sa horúčkami, nechutenstvom, zvracaním a

hnačkami. Pri postihnutí nervovej sústavy - nastupujú kŕče a často dochádza k úhynu.  

 

Parvoviróza

Ide o vysoko nákazlivé ochorenie psov, ktoré sa prejavuje zvracaním, hnačkami a veľmi často končé úhynom. Zdrojom

nákazy je najčastejšie kontaminovaný trus. Vírus je veľmi odolný voči vysokým aj nízkym teplotám a prežíva v truse roky.

 

Infekčná Hepatitída

 

Je vírusové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým pečeň. Niekedy toto ochorenie prebieha v tzv.skrytej forme bez

výraznych klinický príznakov. Môže dôjsť k zakaleniu rohovky, ktoré však može po skončení nákazy bez následkov zmiznúť.

Ak sa prejavia klinické príznaky, majú priebeh vo forme horúčky, zvracania, hnačky a hlavne bolesťivosťou brucha v časti

za chrupavkou hrudnej kosti. Okrem zápalu pečene môže v chronických prípadoch dôjsť k ťažkému poškodeniu obličiek.

 

Leptospiróza 

Bakteriálne ochorenie, ktorého pôvodcom sú leptospiry vylučované voľne žijúcimi zvieratami, ktoré ich môžu dlhodobo

vylučovať a šíriť ako infekciu. Pes sa nakazí priamo od chorých zvierat, alebo kontaminovanou vodou. Hlavnými príznakmi

sú vysoké horúčky, žltačka, krvácanie na slizniciach a krv v truse. Jedná sa o ochorenie prenosné na človeka.    

 

Infekčný kašel (psincový)

Je akúne vysoko nákazlivé ochorenie, ktorého podstatou je infekcia - komplex rôznych vírusov a bakterií. Hlavne adenovírusy,

vírus parainfluenzy psov, reovírus psov, vírus psinky a parvovírus, prípadne Mykoplazma. Sekundárne sa pridružujú mnohé

baktérie (Bordetella bronchiseptica), ktoré komplikujú ochrenie a zhoršujú klinický obraz. Hlavným klinickým príznakom je silný

kašeľ s vracaním, taktiež často vznikajú hnisavé výtoky z očí a nosa.

 

Lymská borelióza

Je to zdĺhavá bakteriálna infekcia, ktorá môže spôsobiť dlhotrvajúce bolestivé stavy. Hlavnými príznakmi sú artritídy s náhlym

vznikom, dostavuje sa krívanie, vysoké horúčky, nechutenstvo, apatia a depresie. Ťažké formy boreliózy postihujú srdce,

mozog a obličky.

 

Koronaviróza

Jedná sa o črevné ochorenie, postihujúce hlavne šteniatka a mladé psi. Príznakmi sú hnačka, zvracanie, silný pocit, smädu,

nechutenstvo. Ak sa k tomuto vírusu pridruží aj parvoviróza, často sa to končí ťažkým zápalom tráviaceho traktu s fatálnym

koncom. 

 

Tetanus

Jendná sa o veľmi vzácne ochorenie u psov na rozdiel od ostatných spomenutých infekcií.